Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη σε σχέση με το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη σε σχέση με το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών
Η Λειτουργός της Αρχής Ισότητας Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη που διοργανώθηκε από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων για σκοπούς ενημέρωσης των δημοσιογράφων, άλλων εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού, σε σχέση με το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και των δράσεων του συχρηματοδοτούμενου έργου που υλοιποιεί το Τμήμα με στόχο τη μείωση του χάσματος και την καταπολέμηση του επαγγελματικού διαχωρισμού.

Η Δημοσιογραφική Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2014.