Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την παρουσίαση της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού


Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την παρουσίαση της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Στις 13 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε Δημοσιογραφική Διάσκεψη στο Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για σκοπούς παρουσίασης της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υπουργείου, η οποία συνίσταται στον "Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού" και στον "Οδηγό Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών στα σχολεία" και η οποία ετοιμάστηκε από το Υπουργείο με τη συμβολή της Αρχής Κατά των Διακρίσεων.

Στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη, πέραν της παρουσίασης του περιεχομένου και της σημασίας του Κώδικα & Οδηγού από τους κύριους συγγραφείς τους, απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και ο Προϊστάμενος της Αρχής Κατά των Διακρίσεων κ. Άριστος Τσιάρτας.

Περισσότερα για Κώδικα και Οδηγό εδώ.

Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την παρουσίαση της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την παρουσίαση της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την παρουσίαση της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την παρουσίαση της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την παρουσίαση της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού