Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συζήτηση με θέμα «Anti-Discrimination and Equality Law in Europe, “Horizontal Directive”: Next Steps to Advance the Debate» και στο συνέδριο με τίτλο «Investing in Equality»


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συζήτηση με θέμα «Anti-Discrimination and Equality Law in Europe, “Horizontal Directive”: Next Steps to Advance the Debate» και στο συνέδριο με τίτλο «Investing in Equality»
Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «Anti-Discrimination and Equality Law in Europe, “Horizontal Directive”: Next Steps to Advance the Debate» και στο συνέδριο με τίτλο «Investing in Equality».

Η συζήτηση και το συνέδριο διοργανώθηκαν από κοινού από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Equinet και το Περιφερειακό Γραφείο της Ευρώπης του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και πραγματοποιήθηκαν στις 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου 2018, αντίστοιχα, στα Βρυξέλες.

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συζήτηση με θέμα «Anti-Discrimination and Equality Law in Europe, “Horizontal Directive”: Next Steps to Advance the Debate» και  στο συνέδριο με τίτλο «Investing in Equality» Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συζήτηση με θέμα «Anti-Discrimination and Equality Law in Europe, “Horizontal Directive”: Next Steps to Advance the Debate» και  στο συνέδριο με τίτλο «Investing in Equality»