Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε Συνάντηση Εργασίας με θέμα την αναγνώριση του φύλου στα διεμφυλικά (τράνς) άτομα


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε Συνάντηση Εργασίας με θέμα την αναγνώριση του φύλου στα διεμφυλικά (τράνς) άτομα
Η Λειτουργός της Αρχής κατά των Διακρίσεων Ζηναΐδα Ονουφρίου συμμετείχε σε Συνάντηση Εργασίας (peer-to-peer) που έγινε στην Αθήνα στις 20 Οκτωβρίου 2014 με θέμα την αναγνώριση του φύλου στα διεμφυλικά (τράνς) άτομα.

Τη συνάντηση διοργάνωσε το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη και το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε συνεργασία με την Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών και την Οργάνωση Transgender Europe.