Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Παρουσίαση Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εκδήλωση με θέμα "Σεξουαλικότητα και Νομοθεσία"


Παρουσίαση Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εκδήλωση με θέμα "Σεξουαλικότητα και Νομοθεσία"




Η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Κάλια Καμπανελλά, έκανε παρουσίαση σε εκδήλωση με θέμα «Σεξουαλικότητα και Νομοθεσία», την οποία διοργάνωσε το Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), στις 26 Ιουνίου 2014.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣεξουαλικότητα κ Νομοθεσία Παρουσίαση 26.6.2014.pdf