Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Συνάντηση με θέμα “National Gender Equality Bodies 2012, designated in accordance with Directive 2006/54/EC”


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Συνάντηση με θέμα “National Gender Equality Bodies 2012, designated in accordance with Directive 2006/54/EC”
Η Λειτουργός της Αρχής Ισότητας Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε σε Συνάντηση με θέμα: “National Gender Equality Bodies 2012, designated in accordance with Directive 2006/54/EC”, που έγινε στις Βρυξέλλες, στις 11 Ιουνίου 2012.