Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων στην 8η Θεματική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Εθνικών Αρχών Πρόληψης των Βασανιστηρίων


Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων στην 8η Θεματική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Εθνικών Αρχών Πρόληψης των Βασανιστηρίων
Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων Κάλια Καμπανελλά συμμετείχε στην 8η Θεματική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Εθνικών Αρχών Πρόληψης των Βασανιστηρίων, που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, στις 20-21 Μαρτίου 2012, στη Γενεύη, με θέμα: «Παρακολούθηση των κινδύνων κακομεταχείρισης ή βασανιστηρίων κατά τη διαδικασία επιστροφής: κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Εθνικές Αρχές Πρόληψης των Βασανιστηρίων».