Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ στη συνάντηση και τις εργασίες της Ομάδας Εργασίας για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα ΑμεΑ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Μηχανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI)


Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ στη συνάντηση και τις εργασίες της Ομάδας Εργασίας για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα ΑμεΑ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Μηχανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI)
Στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2015, η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε εκ μέρους της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ, στη συνάντηση και τις εργασίες της Ομάδας Εργασίας για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα ΑμεΑ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Μηχανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI) στο Ζάγκρεμπ.

Στη συνάντηση η εκπρόσωπος του Γραφείου παρουσίασε, ανάμεσα σε άλλους εκπροσώπους μηχανισμών παρακολούθησης της Σύμβασης (των κρατών μελών και της Ε.Ε.), τις πιο πρόσφατες δράσεις και εργασίες της Αρχής.

Στο επίκεντρο των εργασιών που ακολούθησαν βρίσκονταν τα εξής θέματα: α) ο ρόλος των μηχανισμών παρακολούθησης (προστασία – προώθηση – παρακολούθηση) και τα ζητήματα της διαδικασίας αξιολόγησης των κρατών από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ την ερχόμενη περίοδο, στα οποία περιλαμβάνεται και η Κύπρος (παρουσίαση από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής), β) η χρήση δεικτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το σκοπό της παρακολούθησης του βαθμού συμμόρφωσης με τη Σύμβαση (Δανία, FRA), γ) η μετάβαση από την ιδρυματική στην εντός της κοινότητας φροντίδα ενόψει του Άρθρου 19 της Σύμβασης (FRA) και δ) νομοθεσία και μέτρα υποστήριξης για τη δικαιοπρακτική ικανότητα βάσει του Άρθρου 12 της Σύμβασης.

Τέλος, η συνάντηση εμπεριείχε Σεμινάριο για το Άρθρο 12 της Σύμβασης και τα ζητήματα της δικαιοπρακτικής ικανότητας βάσει των Γενικών Σχολίων που εξέδωσε η Επιτροπή, αλλά σε σχέση με τα δικαιώματα που κατοχυρώνει, ιδίως για το σεβασμό στη δικαιοπρακτική ικανότητα κατά την εφαρμογή των άρθρων 14 (σε συνθήκες περιορισμού της ελευθερίας), 19 (σε ό,τι αφορά τις επιλογές 0διαβίωσης) και 25 (σε σχέση με την προστασία από την καταναγκαστική θεραπεία και νοσηλεία).


Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordCRPD WG 11th meeting_programme of work 26-27.10.2015.doc