Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας του Equinet


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας του Equinet
Η Λειτουργός της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Θέκλα Δημητριάδου συμμετείχε σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 2 Νοεμβρίου 2015, και στα θέματα συζήτησης περιλαμβάνονταν η επικοινωνιακή διαχείριση της ρητορικής μίσους από εκφέρεται από πολιτικούς, η χρήση μεθόδων επικοινωνίας για σκοπούς προώθησης αλλαγών σε επίπεδο νομοθεσίας και οι μεθόδοι αξιολόγησης του δημόσιου προφίλ των Αρχών Ισότητας.

Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας του Equinet Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας του Equinet Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας του Equinet Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας του Equinet Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας του Equinet

Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordWG Communication Agenda - II Meeting.docx