Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Προϊστάμενου της Αρχής κατά των Διακρίσεων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου Equinet


Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Προϊστάμενου της Αρχής κατά των Διακρίσεων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου Equinet
Στις 4 Δεκεμβρίου 2014 η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ελίζα Σαββίδου και ο Προϊστάμενος της Αρχής κατά των Διακρίσεων κ. Άριστος Τσιάρτας συμμετείχαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της ΕΕ Equinet, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.