Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου στην πρώτη συνάντηση της Καθοδηγητικής Ομάδας για το Έργο FReM III - FReM III Project Steering Group Meeting


Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου στην πρώτη συνάντηση της Καθοδηγητικής Ομάδας για το Έργο FReM III - FReM III Project Steering Group Meeting
Ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου κ. Κώστας Ιωάννου, συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση της Καθοδηγητικής Ομάδας για το Έργο FReM III - FReM III Project Steering Group Meeting.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 11 - 13 Φεβρουαρίου 2019, στη Βιέννη.

Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου στην πρώτη συνάντηση της Καθοδηγητικής Ομάδας για το Έργο FReM III - FReM III Project Steering Group Meeting