Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε Διεθνές Συνέδριο, για τη διαχείριση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς


Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε Διεθνές Συνέδριο, για τη διαχείριση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς
Ο Πρώτος Λειτουργός Γρ. Επ. Διοικήσεως Άριστος Τσιάρτας και ο Λειτουργός Γρ. Επ. Διοικήσεως Πρόδρομος Χριστοφή συμμετείχαν σε διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε η Αστυνομία Κύπρου, με θέμα "Πολιτικές Μείζονος Σημασίας στη Διαχείριση του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διαφθοράς: Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Διαστάσεις", το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Ιουνίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία