Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Ομιλία Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε δημόσια συζήτηση με θέμα τις κρατήσεις και τα κέντρα κράτησης άτυπων μεταναστών


Ομιλία Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε δημόσια συζήτηση με θέμα τις κρατήσεις και τα κέντρα κράτησης άτυπων μεταναστών
Η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης ΑρχήςΑνθρωπίνων Δικαιωμάτων Ζηναίδα Ονουφρίου μίλησε σε δημόσια συζήτηση με θέμα της κρατήσεις και τα κέντρα κράτησης άτυπων μεταναστών, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Ο εξευρωπαϊσμός του εθνικού δικαίου για το άσυλο και τους αλλοδαπούς στην Κύπρο, την Ιταλία και την Ισπανία: Κρατήσεις και κέντρα κράτησης για αλλοδαπούς έναντι της Οδηγίας για τις επιστροφές". Το πρόγραμμα στηρίχθηκε σε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος "Ευρώπη για τους πολίτες".

Στόχος του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των φορέων της πολιτικής εξουσίαςς και της κοινωνίας των πολιτών για τα θέματα κράτησης και υποχρεωτικής επιστροφής μεταναστών, και περιλάμβανε τη διενέργεια δημόσιων συζητήσεων και την ετοιμασία και υποβολή σχετικής μελέτης.

Η δημόσια συζήτηση διοργανώθηκε από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΚΙΣΑ, ως εταίρος στο πιο πάνω πρόγραμμα, και πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2013, στη Λευκωσία.