Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε εκδήλωση με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ορθή χρήση των πεζοδρομίων και των χώρων στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρία


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε εκδήλωση με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ορθή χρήση των πεζοδρομίων και των χώρων στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρία
Στις 4 Νοεμβρίου 2015 ο Λειτουργός Δωρόθεος Δωροθέου εκπροσώπησε την Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε εκδήλωση με τίτλο «Ίσο Δικαίωμα στην Πρόσβαση για Άτομα με Αναπηρίες».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα από την Κοινοτική Αστυνόμευση Ορόκληνης και την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ορθή χρήση των πεζοδρομίων και των χώρων στάθμευσης για ΑμεΑ. Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε εκδήλωση με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ορθή χρήση των πεζοδρομίων και των χώρων στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρία Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε εκδήλωση με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ορθή χρήση των πεζοδρομίων και των χώρων στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρία Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε εκδήλωση με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ορθή χρήση των πεζοδρομίων και των χώρων στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρία Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε εκδήλωση με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ορθή χρήση των πεζοδρομίων και των χώρων στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρία Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε εκδήλωση με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ορθή χρήση των πεζοδρομίων και των χώρων στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρία