Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Δικαρίσεων σε συνέδριο με θέμα "Η αποτελεσματική ένταξη των μεταναστριών και των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες"


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Δικαρίσεων σε συνέδριο με θέμα "Η αποτελεσματική ένταξη των μεταναστριών και των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες"
Η Λειτουργός της Αρχής κατά των Δικαρίσεων Κάλλια Καμπανελλά συμμετείχε σε συνέδριο με θέμα "Η αποτελεσματική ένταξη των μεταναστριών και των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες", το οποίο διοργανώθηκε από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΚΙΣΑ, στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου INTEGRO, στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος από την Κύπρο.

Στόχος του συνεδρίου ήταν η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις διαδικασίες ένταξης μεταναστριών και μεταναστών, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό. Στο συνέδριο παρουσίαστηκαν τα εθνικά σχέδια όλων των εταίρων, συζητήθηκαν τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος των πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν σε τοπικό επίπεδο, συζητήθηκαν οι στρατηγικές ένταξης και παρουσιάστηκε η τελική έκθεση του έργου.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μαίου 2015 στο ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία.

Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Δικαρίσεων σε συνέδριο με θέμα Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Δικαρίσεων σε συνέδριο με θέμα Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Δικαρίσεων σε συνέδριο με θέμα Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Δικαρίσεων σε συνέδριο με θέμα Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Δικαρίσεων σε συνέδριο με θέμα