Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργών της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εργαστήρι με θέμα "Φύλο και ΜΜΕ"


Συμμετοχή Λειτουργών της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εργαστήρι με θέμα "Φύλο και ΜΜΕ"
Οι Λειτουργοί της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιώργος Κακότας, Ζηναίδα Ονουφρίου και Θέκλα Δημητριάδου συμμετείχαν σε εργαστήρι που διοργάνωσαν το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) με θέμα «Φύλο και ΜΜΕ».

Στόχος του εργαστηρίου ήταν να παρουσιαστούν οι παγκόσμιες και κυπριακές έρευνες που καταδεικνύουν την ανισότητα των φύλων στα ΜΜΕ και να συζητηθούν οι τρόποι παρουσίασης ευαίσθητων ως προς το φύλο ειδήσεων, να παρουσιαστούν από τους/τις δημοσιογράφους τρόποι δημόσιας παρέμβασης και καλές πρακτικές για την ενίσχυση των γνώσεων των ΜΚΟ σε σχέση με την παρουσίαση των θεμάτων τους με τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της δουλειάς τους και η επιρροή τους στα ΜΜΕ, και να παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο που έχει εγκρίνει το Ευρωκοινοβούλιο για θέματα ισότητας και πηγές πληροφόρησης.

Συμμετοχή Λειτουργών της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εργαστήρι με θέμα Συμμετοχή Λειτουργών της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εργαστήρι με θέμα Συμμετοχή Λειτουργών της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εργαστήρι με θέμα Συμμετοχή Λειτουργών της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εργαστήρι με θέμα

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόγραμμα Φύλο και ΜΜΕ 14.9.2015.pdf