Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ στην 5η Σύνοδο-Διάσκεψη Κρατών-Μερών της Σύμβασης ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD)


Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ στην 5η Σύνοδο-Διάσκεψη Κρατών-Μερών της Σύμβασης ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD)
Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε στην 5η Σύνοδο- Διάσκεψη Κρατών-Μερών της Σύμβασης ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD), το οποίο έγινε στη Νέα Υόρκη, από τις 12 μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2012.