Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων στην 9η Θεματική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Εθνικών Αρχών Πρόληψης των Βασανιστηρίων


Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων στην 9η Θεματική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Εθνικών Αρχών Πρόληψης των Βασανιστηρίων
Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων Κάλια Καμπανελλά συμμετείχε στην 9η Θεματική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Εθνικών Αρχών Πρόληψης των Βασανιστηρίων, που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, στις 12-13 Ιουνίου 2012, στο Βελιγράδι, με θέμα «Άτυποι μετανάστες, FRONTEX και Εθνικές Αρχές Πρόληψης των Βασανιστηρίων».