Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην Εθνική Σύνοδο Νεολαίας 2015


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην Εθνική Σύνοδο Νεολαίας 2015
Ο Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως Πρόδρομος Χριστοφή συμμετείχε στην Εθνική Σύνοδο Νεολαίας 2015, η οποία διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο "Φιλοξενία", στη Λευκωσία.