Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε συνάντηση του Δικτύου Συνεργασίας Μεταναστευτικών Οργανώσεων, ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε συνάντηση του Δικτύου Συνεργασίας Μεταναστευτικών Οργανώσεων, ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών
Η Λειτουργός της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Ζηναϊδα Ονουφρίου, συμμετείχε σε συνάντηση του Δικτύου Συνεργασίας Μεταναστευτικών Οργανώσεων, ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών, στις 25 Ιουνίου 2014, με θέμα την προώθηση των δικαιωμάτων των φοιτητών υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο.

Στη συνάντηση η Λειτουργός αναφέρθηκε συνοπτικά στις αρμοδιότητες και το ρόλο του Γραφείου, γενικά, αλλά και ειδικά για την ένταξη των μεταναστών, υπογραμμίζοντας ότι οι πετυχημένες πολιτικές ένταξης έχουν θετικά αποτελέσματα τόσο ως προς τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων μεταναστευτικής προέλευσης όσο και για τη συνοχή και την ευημερία της κοινωνίας στο σύνολό της.