Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργού του Γραφείου σε εκδήλωση/δράση στο αίθριο του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων


Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργού του Γραφείου σε εκδήλωση/δράση στο αίθριο του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη και η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχαν σε εκδήλωση/δράση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που αποσκοπούσε στην ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των Βουλευτών για το δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Η εκδήλωση/δράση πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2018, στο αίθριο του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων.