Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή του Υπεύθυνου για θέματα διακρίσεων σε δημόσια συζήτηση με θέμα «Η ρητορική του μίσους. Μας αφορά!»


Συμμετοχή του Υπεύθυνου για θέματα διακρίσεων σε δημόσια συζήτηση με θέμα «Η ρητορική του μίσους. Μας αφορά!»
Ο Πρώτος Λειτουργός του Γραφείου κ. Άριστος Τσιάρτας συμμετείχε σε δημόσια συζητηση με θέμα «Η ρητορική του μίσους. Μας αφορά!».

Η συζήτηση διοργανώθηκε από τον Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας – ΟΠΕΚ, στις 2 Μαΐου 2017, στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία.