Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ σε σεμινάριο του Equinet με θέμα "Προσβασιμότητα και εύλογες προσαρμογές"


Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ σε σεμινάριο του Equinet με θέμα "Προσβασιμότητα και εύλογες προσαρμογές"
Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε σε σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Δίκτυο των Αρχών Ισότητας της Ε.Ε. Equinet με θέμα "Προσβασιμότητα και εύλογες προσαρμογές", το οποίο διοργανώθηκε στη Βιέννη στις 4 και 5 Απριλίου 2016.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων (capacity building) των Λειτουργών των Αρχών Ισότητας και των μηχανισμών παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα ΑμεΑ σε εθνικό επίπεδο.

Περισσότερα για το σεμινάριο εδώ.

Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ σε σεμινάριο του Equinet με θέμα Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ σε σεμινάριο του Equinet με θέμα Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ σε σεμινάριο του Equinet με θέμα Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ σε σεμινάριο του Equinet με θέμα Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ σε σεμινάριο του Equinet με θέμα Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ σε σεμινάριο του Equinet με θέμα