Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε φόρουμ εργασίας του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου (Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS))


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε φόρουμ εργασίας του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου (Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS))

Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε με ομιλία στο φόρουμ εργασίας «Gender and Women’s Rights Working Group» του Euro-Med Human Rights Network, που διοργάνωσε το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)).

Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2018, στη Λευκωσία.

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε φόρουμ εργασίας του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου (Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)) Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε φόρουμ εργασίας του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου (Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS))