Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε εκδήλωση με θέμα "Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνία των Πολιτών"


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε εκδήλωση με θέμα "Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνία των Πολιτών"




Στις 6 Νοεμβρίου 2015, το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (NGO-Support Centre) πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνία των Πολιτών», στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκωσία.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε μέσω του προγράμματος του U-Impact: From Citizen Involvement to EU Policy Impact και αφορούσε, μεταξύ άλλων, στη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους οι πολίτες και οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και να επηρεάσουν τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Γραφείο μας εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από τη Λειτουργό κ. Νιόβη Γεωργιάδη.

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε εκδήλωση με θέμα Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε εκδήλωση με θέμα Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε εκδήλωση με θέμα