Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή του Προϊστάμενου της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων σε διεθνές συνέδριο με θέμα την κράτηση για σκοπούς απέλασης στην Ευρώπη


Συμμετοχή του Προϊστάμενου της Ανεξάρτητης Αρχής
Πρόληψης των Βασανιστηρίων σε διεθνές συνέδριο με θέμα την κράτηση για σκοπούς απέλασης στην Ευρώπη

Ο Προϊστάμενος της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων κ. Άριστος Τσιάρτας συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στις 21-22 Νοεμβρίου 2013, με θέμα "Immigration Detention in Europe: Establishing Common Concerns and Developing Minimum Standards - Κράτηση για σκοπούς απέλασης στην Ευρώπη: Κοινές Ανησυχίες και Ανάπτυξη Ελάχιστων Προτύπων".