Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Ομιλία της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνέδριο με θέμα "Σεξουαλική κακοποίηση: πρόληψη και προστασία των νέων με νοητική αναπηρία"


Ομιλία της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνέδριο με θέμα "Σεξουαλική κακοποίηση: πρόληψη και προστασία των νέων με νοητική αναπηρία"
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ελίζα Σαββίδου μίλησε σε συνέδριο με θέμα "Σεξουαλική κακοποίηση: πρόληψη και προστασία των νέων με νοητική αναπηρία", το οποίο συνδιοργανώθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού και από την Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, στις 22 Νοεμβρίου 2014.