Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Χαιρετισμός στην Πορεία Υπερηφάνειας Κύπρου 2016


Χαιρετισμός στην Πορεία Υπερηφάνειας Κύπρου 2016
Ο Λειτουργός Α' της Αρχής κατά των Διακρίσεων κ. Γιώργος Κακότας χαιρέτησε, εκ μέρους της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Πορεία Υπερηφάνειας Κύπρου 2016, η οποία διοργανώθηκε από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Accept στις 29 Μαίου 2016.