Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Ομιλία Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ημερίδα για την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρίες


Ομιλία Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ημερίδα για την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρίες
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μίλησε σε ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης και την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.), στις 18 Οκτωβρίου 2013, με θέμα "Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες - Διεθνή και
Ευρωπαϊκά Πρότυπα".