Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή σε συζήτηση του ερευνητικού κέντρου Προμηθέας για την πολιτική κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία


Συμμετοχή σε συζήτηση του ερευνητικού κέντρου Προμηθέας για την πολιτική κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία
Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες συμμετείχε σε συζήτηση του ερευνητικού κέντρου Προμηθέας αναφορικά με την πολιτική κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία