Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Επίσκεψη της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων του Hope For Children CRC Policy Center


Επίσκεψη της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων του Hope For Children CRC Policy Center
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων του Hope For Children CRC Policy Center.

Επίσκεψη της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων του Hope For Children CRC Policy Center