Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Ομιλία Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε εργαστήριο με θέμα "Κοινωνική ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών - Καλές πρακτικές και καινοτόμες πολιτικές"


Ομιλία Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε εργαστήριο με θέμα "Κοινωνική ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών - Καλές πρακτικές και καινοτόμες πολιτικές"
Η Λειτουργός της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Κάλια Καμπανελλά, μίλησε σε εργαστήριο με θέμα "Κοινωνική ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών - Καλές πρακτικές και καινοτόμες πολιτικές", το οποίο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στις 24 Ιουνίου 2014.

Θέμα της ομιλίας ήταν "Η ένταξη των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία και η καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων".


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟμιλία Ένταξη Μεταναστών και καταπολέμηση διακρίσεων ΕΚΚΕ 24 6 2014.pdf