Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Χαιρετισμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εκδήλωση του Κυπριακού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (Cyprus Refugee Council)


Χαιρετισμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εκδήλωση του Κυπριακού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (Cyprus Refugee Council)
Λειτουργός του Γραφέιου μας απηύθυνε χαιρετισμό, εκ μέρους της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εκδήλωση του Κυπριακού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (Cyprus Refugee Council), με θέμα "Το Άσυλο στην Κύπρο: Προκλήσεις και Προοπτικές".

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2018.