Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Χαιρετισμός από τον Προϊστάμενο της Αρχής Kατά των Διακρίσεων Ημερίδας, στην οποία τιμήθηκαν ιδιωτικοί φορείς που έλαβαν μέρος σε εργαστήρια οικοδόμησης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων


Χαιρετισμός από τον Προϊστάμενο της Αρχής Kατά των Διακρίσεων Ημερίδας, στην οποία τιμήθηκαν ιδιωτικοί φορείς που έλαβαν μέρος σε εργαστήρια οικοδόμησης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων
Ο Προϊστάμενος της Αρχής Kατά των Διακρίσεων, κ. Άριστος Τσιάρτας, χαιρέτησε ημερίδα που διοργανώθηκε από την MMC Meditteranean Management Center, στις 25 Ιουνίου 2015, στην οποία τιμήθηκαν εταιρίες, οργανισμοί και εργοδότες που έλαβαν μέρος σε εργαστήρια οικοδόμησης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.

Τα εργαστήρια διοργανώθηκαν μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης και απευθύνονταν σε εργοδότες ή εν δυνάμει εργοδότες υπηκόων τρίτων χωρών, με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων τους αναφορικά με το πλαίσιο νομοθεσίας που αφορά την εργοδότηση των υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και τους βέλτιστους τρόπους επικοινωνίας ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα διακρίσεων και μη ικανοποιητικής συμπεριφοράς.