Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Πρώτου Λειτουργού σε υψηλού επιπέδου συνάντηση για τη μη διάκριση και την ισότητα με θέμα "Διαγράφοντας το μέλλον των πολιτικών ισότητας στην Ε.Ε."


Συμμετοχή Πρώτου Λειτουργού σε υψηλού επιπέδου συνάντηση για τη μη διάκριση και την ισότητα με θέμα "Διαγράφοντας το μέλλον των πολιτικών ισότητας στην Ε.Ε."
Ο Πρώτος Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως συμμετείχε σε υψηλού επιπέδου συνάντηση για τη μη διάκριση και την ισότητα με θέμα "Διαγράφοντας το μέλλον των πολιτικών ισότητας στην Ε.Ε.", η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2014.