Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής κατά των Διακρίσεων στις δραστηριότητες της Γενικής Συνέλευσης της ILGA EUROPE


Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής κατά των Διακρίσεων στις δραστηριότητες της Γενικής Συνέλευσης της ILGA EUROPE
Ο Υπεύθυνος για θέματα διακρίσεων κ. Άριστος Τσιάρτας και οι Λειτουργοί της Αρχής Γιώργος Κακότας, Ζηναίδα Ονουφρίου και Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχαν στις δραστηριότητες της Γενικής Συνέλευσης της ILGA EUROPE, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2016.

Περισσότερα για το Πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης εδώ.

Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής κατά των Διακρίσεων στις δραστηριότητες της Γενικής Συνέλευσης της ILGA EUROPE