Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή του Υπεύθυνου για θέματα διακρίσεων στο 2ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μετανάστευσης


Συμμετοχή του Υπεύθυνου για θέματα διακρίσεων στο 2ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μετανάστευσης
Ο Υπεύθυνος για θέματα διακρίσεων κ. Άριστος Τσιάρτας συμμετείχε στο 2ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μετανάστευσης, το οποίο διοργανωθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στις Βρυξέλλες, στις 6 και 7 Απριλίου 2016.

Για το Πρόγραμμα του Φόρουμ και άλλες πληροφορίες, πατήστε εδώ.