Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Ομιλία του Προϊσταμένου της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ημερίδα με θέμα τις εναλλακτικές στην κράτηση των μεταναστών


Ομιλία του Προϊσταμένου της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ημερίδα με θέμα τις εναλλακτικές στην κράτηση των μεταναστών
Ο Πρώτος Λειτουργός του Γραφείου, κ. Άριστος Τσιάρτας μίλησε για τη χρήση εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης κατά τις διαδικασίες απέλασης, σε ημερίδα με θέμα "Αναζητώντας Εναλλακτικές στην Κράτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Κύπρο", η οποία διοργανώθηκε από τη Μη Κυβερντηική Οργάνωση Future Worlds Center στις 3 Νοεμβρίου 2016, στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία.

Ομιλία του Προϊσταμένου της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ημερίδα με θέμα τις εναλλακτικές στην κράτηση των μεταναστών Ομιλία του Προϊσταμένου της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ημερίδα με θέμα τις εναλλακτικές στην κράτηση των μεταναστών Ομιλία του Προϊσταμένου της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ημερίδα με θέμα τις εναλλακτικές στην κράτηση των μεταναστών Ομιλία του Προϊσταμένου της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ημερίδα με θέμα τις εναλλακτικές στην κράτηση των μεταναστών Ομιλία του Προϊσταμένου της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ημερίδα με θέμα τις εναλλακτικές στην κράτηση των μεταναστών Ομιλία του Προϊσταμένου της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ημερίδα με θέμα τις εναλλακτικές στην κράτηση των μεταναστών

Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠρόγραμμα Ημερίδας 3.11.2016.docx