Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Equinet


Συμμετοχή του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Equinet
Ο Προϊστάμενος της Αρχής κατά των Διακρίσεων και Πρώτος Λειτουργός του Γραφείου κ. Άριστος Τσιάρτας συμμετείχε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Eυρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας Equinet, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2016.