Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE) με θέμα "A Europe free from Gender-based Violence"


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE) με θέμα "A Europe free from Gender-based Violence"
Η Λειτουργός της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Νάσια Διονυσίου, συμμετείχε σε εκδήλωση με θέμα "A Europe free from Gender-based Violence", την οποία που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων- EIGE, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, στις 10 Δεκεμβρίου 2014.

Στην εκδήλωση το EIGE παρουσίασε την Έκθεσή του με θέμα "Estimating the costs of gender-based violence in the European Union". Σκοπός της έκθεσης ήταν η ευαισθητοποίηση σε σχέση με την έκταση και τη σοβαρότητα της έμφυλης βίας στα κράτη της Ε.Ε., ώστε να επιτευχθεί μια νέα αναδιανομή των κονδυλίων που αξιοποιούνται για την καταπολέμησή της και τη στήριξη των θυμάτων.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε, επίσης, η εκστρατεία «λευκή κορδέλα» (White Ribbon campaign), η οποία επικεντρώνεται στη συμβολή που μπορούν να έχουν οι ίδιοι οι άντρες στην εξάλειψη της βίας. Σε αυτό το μέρος της εκδήλωσης, μίλησαν δύο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που φόρεσαν τη λευκή κορδέλα, καθώς και εκπρόσωποι δικτύων ή οργανώσεων που επικεντρώνονται στην ενεργή δράση των αντρών αναφορικά με το θέμα.