Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο 3ο Ετήσιο Συνέδριο για την εφαρμογή του άρθρου 33 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες


Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο 3ο Ετήσιο Συνέδριο για την εφαρμογή του άρθρου 33 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
Στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, το 3ο Ετήσιο Συνέδριο για την εφαρμογή του άρθρου 33 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, στο οποίο συμμετείχε η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ Δέσποινα Μέρτακκα.