Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Χαιρετισμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συμμετοχή Λειτουργου της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες στην ημερίδα "Από τη θεωρία στην πράξη: Ο ρόλος των γονιών των παιδιών με αναπηρίες στην επιτυχή ένταξή τους στο γενικό σχολείο"


Χαιρετισμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συμμετοχή Λειτουργου της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες στην ημερίδα "Από τη θεωρία στην πράξη: Ο ρόλος των γονιών των παιδιών με αναπηρίες στην επιτυχή ένταξή τους στο γενικό σχολείο"
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απηύθυνε χαιρετισμό στην ημερίδα "Από τη θεωρία στην πράξη: Ο ρόλος των γονιών των παιδιών με αναπηρίες στην επιτυχή ένταξή τους στο γενικό σχολείο" που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 04 Δεκεμβρίου 2016 από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 13:30 μ.μ. στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου (Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»).

Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον Κυπριακό Όμιλο Ενιαίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με την Παγκύπρια Oμοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και τελούσε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην ημερίδα συμμετείχε η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες, Κατερίνα Χαρίτου.

Χαιρετισμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συμμετοχή Λειτουργου της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες στην ημερίδα