Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με τίτλο ''Minorities and their Representations in the Cypriot media''


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με τίτλο ''Minorities and their Representations in the Cypriot media''
· Στα πλαίσια του έργου για τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (C.O.N.T.A.C.T). Διοργανώθηκε σεμινάριο με τίτλο ''Minorities and their Representations in the Cypriot media''. Στο σεμινάριο, που διοργανώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 έκανε παρέμβαση και η Λειτουργός του Γραφείου, Νιόβη Γεωργιάδη, με θέμα «Racism, Discrimination and social exclusion».