Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ημερίδα για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον


Συμμετοχή Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ημερίδα για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2014, στη Λευκωσία