Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Ομιλία Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε ημερίδα με θέμα "Παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης σε αιτητές ασύλου και δικαιούχους διεθνούς προστασίας"


Ομιλία Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε ημερίδα με θέμα "Παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης σε αιτητές ασύλου και δικαιούχους διεθνούς προστασίας"
Η Λειτουργός της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Θέκλα Δημητριάδου, μίλησε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Προκλήσεις και Προοπτικές Στήριξης Αιτητών Ασύλου και Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Κύπρο», στα πλαίσια ημερίδας με τίτλο «Παροχή ψυχολογικής και Κοινωνικής Στήριξης σε Αιτητές ασύλου και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας».

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία, στις 26 Ιουνίου 2014, με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δράσης "InfoBus", κινητής μονάδας ψυχοκοινωνικής στήριξης αιτητών ασύλου και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, που λειτούργησε ανά το παγκύπριο για το πρώτο εξάμηνο του 2014.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟμιλία για ψυχοκοινωνική στήριξη αιτ ασύλου 26.6.2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόγραμμα ημερίδας για την στήριξη αιτητών ασύλου 26.6.2014.pdf