Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε συνάντηση του Equinet με θέμα την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε συνάντηση του Equinet με θέμα την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
Η Λειτουργός της Αρχής Ισότητας Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε συνάντηση του δικτύου των αρχών ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. Equinet, με θέμα την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2014 στις Βρυξέλλες.