Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Πρώτου Λειτουργού του Γραφείου σε Συνάντηση Συνεργασίας και Συντονισμού που συγκάλεσε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με τα μέλη του EQUINET


Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Πρώτου Λειτουργού του Γραφείου σε Συνάντηση Συνεργασίας και Συντονισμού που συγκάλεσε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με τα μέλη του EQUINET
Στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2012 η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ελίζα Σαββίδου και ο Πρώτος Λειτουργός του Γραφείου κ. Άριστος Τσιάρτας παρευρέθηκαν σε Συνάντηση Συνεργασίας και Συντονισμού, που συγκάλεσε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με τα μέλη EQUINET, στη Βιέννη.