Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε Συζήτηση με θέμα "Διακρίσεις Ώρα Μηδέν


Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε Συζήτηση με θέμα "Διακρίσεις Ώρα Μηδέν
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ελίζα Σαββίδου συμμετείχε με τοποθέτησή της στη Συζήτηση με θέμα "Διακρίσεις Ώρα Μηδέν", την οποία διοργάνωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις 21 Μαρτίου 2016.