Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Ομιλία της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε Συνέδριο με θέμα «Ασπίδα κατά της Ομοφοβίας στην Εκπαίδευση»


Ομιλία της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε
Συνέδριο με θέμα «Ασπίδα κατά της Ομοφοβίας στην Εκπαίδευση»

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μίλησε, στις 6 Οκτωβρίου 2012, σε
Συνέδριο του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, με θέμα: «Ασπίδα κατά της Ομοφοβίας στην Εκπαίδευση».

Στο Συνέδριο συμμετείχε και η Λειτουργός της Αρχής κατά των Διακρίσεων Ζηναΐδα Ονουφρίου.