Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συντονισμός από τον Προϊστάμενο της Αρχής Κατά των Διακρίσεων Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα "Φτάνει πια: Πρακτικές μετανάστευσης και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων"


Συντονισμός από τον Προϊστάμενο της Αρχής Κατά των Διακρίσεων Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα "Φτάνει πια: Πρακτικές μετανάστευσης και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων"
Ο Προϊστάμενος της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Άριστος Τσιάρτας συντόνισε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα "Φτάνει πια: Πρακτικές μετανάστευσης και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων", η οποία διοργανώθηκε από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Cyprus STOP Trafficking και Καθήκοντα και Δικαιώματα, στις 11 Ιουνίου 2014, στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία.

Συντονισμός από τον Προϊστάμενο της Αρχής Κατά των Διακρίσεων Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα Συντονισμός από τον Προϊστάμενο της Αρχής Κατά των Διακρίσεων Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα